تور بلغارستان | تور وارنا | تور بلغارستان تابستان 97 تور بلغارستان - تور وارنا - تور بلغارستان تابستان 97 - تور وارنا تابستان 97 - bulgaria net - تور ارزان بلغارستان - وارنا شهر ماسه های طلایی - گلدن سندز http://www.bulgaria7.ir 2019-04-20T22:20:10+01:00 text/html 2018-04-27T16:16:35+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان تابستان 97 http://www.bulgaria7.ir/post/12 خدمات <a href="https://www.masirsabz.com/web/tours/subcat/34/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور بلغارستان</a> تابستان 97 شامل بلیط پرواز هواپیمایی قشم ایر ، اقامت در هتل ، ویزای بلغارستان ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی<br><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><a title="تور بلغارستان" href="http://irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://irsafar.ir/images/varna.jpg" alt="" border="0"></a></p> <p style="text-align: center;">7 شب و 8 روز</p> <div style="overflow: scroll;" align="center"> <table dir="rtl" style="width: 100%; height: 652px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">نام هتل</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">درجه</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">سرویس</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">اتاق دوتخته</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">کودک بدون تخت</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ALL</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp; HOLIDAY PARK</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">*4</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">BB</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">2.790.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">3.250.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">1.900.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">1.600.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;PALMA</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*4</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">BB</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.120.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.700.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.100.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.700.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-<br></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;SHIPKN</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">*4</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">BB</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">3.360.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">4.050.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.300.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">1.800.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">12EURO</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;LUNA</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*4</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">HB</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.690.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.330.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.400.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.220.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">13Euro<br></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;GOLDEN LINE</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">*4</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">BB</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">3.760.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">4.790.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.800.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">2.600.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">20EURO</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ROYAL</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*4</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ALL</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.890.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.750.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.400.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.150.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-<br></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;CENTRAL</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">*4</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">ALL</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">3.999.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">5.230.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.500.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">4.900.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center; width: 18.1502%;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;ELENA<br></span></td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*4</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">TOP</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ALL</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.999.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.840.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.400.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.200.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">DOUBLE TREE BYHILTON</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">*4</p> <p dir="RTL" align="center">DLX</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">BB</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">4.180.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">5.800.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.500.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">1.900.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center; width: 18.1502%;"> <p><span style="color: #ffffff;">PRSTIGE HOTEL &amp;</span></p> <p><span style="color: #ffffff;">AQUAPARK</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*4</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">DLX</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">all<br></span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.220.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.870.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.900.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.600.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">PALM BEACH</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">*4</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">ALL</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">4.395.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">4.880.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.420.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">2.200.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-image: url('#339a00'); background-color: #339a00;"> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;MADARA<br></span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*4</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ALL<br></span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.480.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.120.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.400.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.200.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">HOTEL ARENAMAR</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">4*&nbsp;</p> <p dir="RTL" align="center">TOP</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">ALL</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">4.500.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">5.200.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.950.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">2.600.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;PRESTIGE DELUX AQUA PARK CLUB</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span><span style="color: #ffffff;">*4</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">DLX</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ALL<br></span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.600.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.830.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.950.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.650.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;KALIAKRAPALCE</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">4*</p> <p dir="RTL" align="center">DLX</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">UALL</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">4.800.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">6.050.000</p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.950.000</p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">2.650.000</p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp; &nbsp;HELIOS<br></span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4*</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ALL</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.960.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.140.000</span></p> </td> <td style="width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.800.000</span></p> </td> <td style="width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.600.000</span></p> </td> <td style="width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;MARINA GRAND BEACH</p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">4*</p> <p dir="RTL" align="center">DLX</p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">ALL</p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">5.400.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">6.820.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.900.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">2.300.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center; width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;DOUBLE TREE BY HILTON</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p><span style="color: #ffffff;">4*</span></p> <p><span style="color: #ffffff;">DLX</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">UALL</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.400.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.999.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.200.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.600.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;INTERNATIONAL&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">5*</p> <p dir="RTL" align="center">DLX</p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">BB</p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">4.980.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">6.850.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center">2.800.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center">2.600.000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center; width: 18.1502%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;INTERNATIONAL</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5*</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">DLX</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ALL</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.180.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">8.000.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 12%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.400.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 13%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.200.000</span></p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> L</div> <p dir="rtl" align="right">مدارک لازم :</p> <p dir="rtl" align="right">اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار کامل ، یم قطعه عکس تمام رخ ، رنگی سزمینه سفید 4*3</p> <p dir="rtl" align="right">تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح</p> <p dir="rtl" align="right">کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگ A4&nbsp; جداگانه</p> <p dir="rtl" align="right">کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4</p> <p dir="rtl" align="right">گواهی بانکی به مدت 3 ماه</p> <p dir="rtl" align="right">در صورت ریجکت شدن کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزای جهت اخذ ویزای بلغارستان</p> <p dir="rtl" align="right">گواهی اشتغال به کار ، جواز کسب ، پروانه مطب با اساسنامه شرکت با ترجمه</p> <p dir="rtl" align="right">چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر</p> <p dir="rtl" align="right">نکات مهم :</p> <p dir="rtl" align="right">مدت زمان لازم برای اخذ ویزا 10 روز کاری می باشد.</p> <p dir="rtl" align="right">علاوه بر هزینه بیمه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین ، 60.000 تومان مازاد برای بیمه افراد 55 سال به بالا اخذ می گردد.</p> <p dir="rtl" align="right">نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.</p> <p dir="rtl" align="right">در صورت درخواست بلیط بیزنس کلاس مبلغ 1.000.000 تومان به مبلغ تور اضافه می گردد.</p></div> text/html 2017-05-31T12:24:21+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان تابستان 96 پرواز ماهان http://www.bulgaria7.ir/post/11 <div class="RightLeft" align="justify"> <p style="text-align: justify;" align="justify">در فصل تابستان با توجه به تعطیلی مدارس و مکان های آموزشی بهترین فرصت جهت سفر و گردشگری می باشد که معمولا مکان های متفاوتی مد نظر گردشگران عزیز قرار می گیرد.</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">شهر <strong>وارنا</strong> در <strong>بلغارستان</strong> با توجه به قرار گرفتن در کنار دریای مدیترانه و ساحل زیبای گلدن سندز مکانی رویایی برای گذراندن تعطیلات تابستانی شما میباشد.</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">در صورتی که قصد خرید <strong>تور بلغارستان</strong> تابستان 96 با پرواز ماهان را دارید ما پکیج متنوعی بر روی هتل های منتخب شما در این صفحه گرد آوری کرده ایم.</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">خدمات <strong>تور بلغارستان</strong> با پرواز ماهان به شرح زیر می باشد.</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">بلیط رفت و برگشت با هواپیمای ماهان ، اخذ <strong>ویزای بلغارستان</strong> ، ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری با ناهار ، سیم کارت و راهنمای فارسی زبان می باشد.</p><p dir="RTL" align="center"><strong>تور بلغارستان تابستان 96<br></strong></p><p dir="RTL" align="center"><strong>7 شب و 8 روز</strong><br></p></div><br><br><div align="right"><table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">درجه</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق 2 تخته<br></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته<br></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">کودک 6 تا 12 سال</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">HOLODAY PARK</td><td style="text-align: center;">*4 - BB</td><td style="text-align: center;">2.360.000</td><td style="text-align: center;">2.610.000</td><td style="text-align: center;">2.240.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BONITA</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*3 - BB</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.620.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.820.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.020.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">AMBASSADOR</td><td style="text-align: center;">*3 - BB</td><td style="text-align: center;">2.690.000</td><td style="text-align: center;">2.990.000</td><td style="text-align: center;">2.070.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">CENTRAL<br></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4 - ALL<br></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;2.920.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.730.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.300.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">HELIOS</td><td style="text-align: center;">*4 - BB</td><td style="text-align: center;">2.960.000</td><td style="text-align: center;">3.670.000</td><td style="text-align: center;">2.260.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">DOBLE TREE BY HILTON<br></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4 - BB</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.990.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.870.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.220.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">LILIA BULGARIA</td><td style="text-align: center;">*4 - BB</td><td style="text-align: center;">3.060.000</td><td style="text-align: center;">3.490.000</td><td style="text-align: center;">2.240.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">ROYAL</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4 - ALL</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.190.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.070.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.300.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ARENA</td><td style="text-align: center;">*4 - ALL</td><td style="text-align: center;">3.350.000</td><td style="text-align: center;">4.790.000</td><td style="text-align: center;">2.390.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">ATLAS</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4 - UALL</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.340.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.450.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.420.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">PALM BEACH</td><td style="text-align: center;">*4 - ALL</td><td style="text-align: center;">3.380.000</td><td style="text-align: center;">4.590.000</td><td style="text-align: center;">2.300.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">ADMIRAL</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5 - BB</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.490.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.660.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.480.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ASTERA BULGARIA</td><td style="text-align: center;">*4 - UALL</td><td style="text-align: center;">3.890.000</td><td style="text-align: center;">4.900.000</td><td style="text-align: center;">2.700.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">AZALIA</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4 - UALL</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.640.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.620.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.580.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">MELIA GRAND HERMITAG (PARK VIEW)</td><td style="text-align: center;">*5 - ALL</td><td style="text-align: center;">4.140.000</td><td style="text-align: center;">5.180.000</td><td style="text-align: center;">2.770.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">MELIA GRAND HERMITAG (SEE VIEW)</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5 - ALL</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.280.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">5.340.000</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.870.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;">MELIA GRAND HERMITAG (LEVEL ROOM)</td><td style="text-align: center;">*5 - ALL</td><td style="text-align: center;">4.890.000</td><td style="text-align: center;">5.970.000</td><td style="text-align: center;">3.200.000</td></tr></tbody></table></div><br><br>مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان:<p></p><ul><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">2 قطعه عکس رنگی 4*3 رنگی زمینه سفید</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">گواهی اشتغال به کار به همراه مهر شرکت با ترجمه رسمی</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">اصل و پرینت حساب بانکی 3 ماه اخیر حداقل موجودی برای هر نفر 5 میلیون تومان</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">کپی سند ملکی در صورت داشتن</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">کپی ویزای های پاسپورت قبلی و فعلی</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">مدت زمان آماده شدن ویزا 10 روز کاری می باشد.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">سپردن ضمانت بازگشت به مبلغ 2 میلیون نقد یا چک شخص ثالث</li></ul><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">توضیحات تور بلغارستان تابستان 96</p><ul><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 1.790.000 تومان و کودک زیر 2 سال 500.000 تومان میباشد.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">پرواز چارتری و بنام صادر می گردد و غیر قابل کنسل کردن میباشد.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">در صورت جا ندادن هتل انتخابی هتل مشابه جایگزین می گردد و هرگونه اختلاف قیمت به عهده مسافر میباشد.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">معیار محاسبه کلیه نرخ ها بر اساس پایین ترین نرخ ارزی محاسبه گردیده است و در صورت افزایش نرخ ارز تفاوت بر عهده مسافر می باشد.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">به نفر سوم بروی اتاق 3 تخته ، تخت اضافه مسافری تعلق می گیرد.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">در صورت ریجکت شدن ویزا از طرف سفارت بلغارستان هزینه کنسلی پرواز و هتل از مسافر اخذ می گردد.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">به دلیل نیاز سفارت بلغارستان به انگشت نگاری تمام افراد بالای 12 سال با اعلام زمان انگشت باید در سفارت حضور داشته باشند.</li><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">برای افرادی که در سال اخیر به بلغارستان سفر داشته اند نیاز به انگشت نگاری نمی باشد.</li></ul><br> text/html 2017-04-22T11:21:48+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان تابستان 96 http://www.bulgaria7.ir/post/10 <div class="RightLeft"><p>خدمات <a title="تور بلغارستان" href="http://masirsabz.com/cattour/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" data-mce-href="http://masirsabz.com/cattour/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">تور بلغارستان</a> تابستان 96</p><ul><li>بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر بصورت مستقیم</li><li>اخذ ویزای توریستی بلغارستان</li><li>7 شب اقامت در هتل با پذیرایی طبق برنامه هتل</li><li>ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت</li><li>راهنمای فارسی زبان و محلی</li><li>یک گشت شهری</li><li>پذیرایی ناهار در هتل پنج ستاره لوکس اینترنشنال</li><li>سیم کارت رایگان برای هر اتاق</li><li>بیمه مسافرتی</li><li>شروع تور از 26 خرداد</li></ul></div><p><br></p><div style="overflow: scroll;" data-mce-style="overflow: scroll;" align="center"><table class="mce-item-table" dir="rtl" style="width: 100%; height: 652px;" data-mce-style="width: 100%; height: 652px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">سرویس</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">اتاق دوتخته</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک بدون تخت</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">&nbsp;HOLIDAY PARK</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*4</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">1.999.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.300.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.600.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.280.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">CENTRAL</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.390.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.850.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.790.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.320.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">13euro<br> </span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">KRISTEL BOUTIQUE</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*4</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.530.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.950.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.800.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.320.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">SHIPKA</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4<br> </span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.540.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.950.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.820.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.320.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">12euro<br> </span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">GOLDEN LINE</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*4</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.600.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.160.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.900.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.400.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">&nbsp;MAK</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">HB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.640.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.200.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.930.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.500.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">10euro<br> </span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">HELIOS SPA</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*4</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.730.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.440.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.980.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.400.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">euro16</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="83"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ZDRAVETS<br> </span></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.780.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.300.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.999.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.500.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">ARENA MAR</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*4</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.800.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.200.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.990.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.490.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">eure15</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="83"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">DOUBLE TREE BY HILTON DLX</span></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4<br> </span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB<br> </span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.920.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.900.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.080.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.400.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">20euro</span></span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">LUNA</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*4</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">HB+</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.930.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.580.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.080.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.600.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">eure13</p></td></tr><tr style="background-image: url('#339a00'); background-color: #339a00;" data-mce-style="background-image: url('#339a00'); background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ELENA<br> </span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4 TOP<br> </span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ULTRA ALL<br> </span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.060.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.970.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.140.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.450.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">PRESTIGE &amp; AQUA PARK</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*4 DLX</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">HB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">3.100.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.860.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.220.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.460.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MARINA BEACH SUNNY DAY<br> </span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4 TOP</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL<br> </span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.340.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.910.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.270.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.600.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">INTERNATIONAL</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">*5<br> DLX</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">3.270.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">4.400.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.500.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.300.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">eure20</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MARINA GRAND BEACH<br> </span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.600.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.340.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.400.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.600.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="83"><p dir="RTL" align="center">GRAND HOTEL VARNA</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="47"><p dir="RTL" align="center">*5</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="63"><p dir="RTL" align="center">ULTA ALL</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="82"><p dir="RTL" align="center">3.650.000</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center">4.400.000</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center">2.500.000</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center">1.600.000</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">INTERNATIONAL</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5 DLX</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.860.000</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.990.000</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.795.000</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.600.000</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="83"><p dir="RTL" align="center">INTERNATIONAL SEA VIEW</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="47"><p dir="RTL" align="center">*5 DLX</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="82"><p dir="RTL" align="center">4.270.000</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center">5.700.000</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="62"><p dir="RTL" align="center">eure20</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">INTERNATIONAL SEA VIEW</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5 DLX</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.800.000</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6.460.000</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr></tbody></table></div><p>مزیت سفر با قشم ایر</p><ul><li>قیمت های ویژه</li><li>ایرباس مدرن و پهن پیکر 600 - A300</li><li>تنها پرواز مستقیم در روزهای جمعه - پنج شنبه - چهارشنبه</li><li>طول پرواز فقط 3 ساعت 20 دقیقه</li><li>بهترین زمان پروازی 12 ظهر</li><li>استفاده از هتل در زمان ورود مسافر و خروج مسافر</li><li>هتل ها از با ستاره واقعی و از تمام گروه های بین المللی و گارانتی می باشد.</li><li>هتل ها در بهترین مکان ساحل گلدن سندز و دیگر سواحل میباشد.</li><li>اتوبوس VIP</li><li>انواع گشتهای متنوع</li><li>تور رایگان : گشت شهری + نهار در هتل 5 ستاره دولوکس اینترنشنال</li><li>راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت</li><li>بیمه مسافرتی با سقف 30000 یورو</li></ul><p>مدارک تور بلغارستان</p><ul><li>1 قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی زمینه سفید</li><li>گواهی اشتغال به کار</li><li>اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه از زمان خروج مسافر</li><li>کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاهای شنگن ، بلغارستان ، رومانی ، قبرس ، امریکا و کانادا در صورت داشتن</li><li>کپی شناسنامه صفحه اول و دوم</li><li>گواهی بانک برای 3 ماه اخبر</li><li>مشخصات مسافر شامل شغل ، سمت ، زمینه فعالیت ، نام شرکت ، آدرس محل کار و منزل با ذکر شماره تماس</li><li>سپردن ضمانت بازگشت نزد آژانس</li><li>مدت زمان اخذ ویزا بلغارستان 10 روز کاری می باشد.</li></ul><p>توضیحات تور بلغارستان</p><ul><li>مبلغ تور نوزاد زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.</li><li>علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای افراد بالای 55 سال مبلغ 60.000 تومان مازاد دریافت خواهد شد.</li><li>زمان تحویل اتاق 14:00 و زمان خروج 12:00 می باشد.</li><li>در صورت عدم صدور ویزا از طرف کنسولگری بلغارستان این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و مبلغ پرداختی سفارت + 2 شب کنسلی هتل از مسافر دریافت خواهد شد.</li></ul> text/html 2016-12-04T07:37:18+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور اسکی بانسکو بلغارستان http://www.bulgaria7.ir/post/9 بانسکو (بلغاری: Банско) نام شهری در استان بلاگووگراد کشور <b>بلغارستان</b> است که در جنوب غربی این کشور و در کوهپایهٔ پیرین قرار گرفته است.<br><br>جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۴ برابر با ۹٬۲۱۲ نفر بوده است.<br><br>این شهر با دارای بودن کوه های بلند در زمستان بهترین مکان جهت استفاده از ورزش اسکی می باشد.<br><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;نام هتل<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">سرویس <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">دو تخته <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;یک تخته<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">6 تا 12 سال <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;3 تا 5 بدون تخت<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">شب اضافه <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">PERUN &amp; PLATINUM CASINO <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">BB - *4<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;3.220.000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;3.450.000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">2.600.000 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;2.350.000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">60 یورو<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">PERUN PLATILVUM <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">BB - *4 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;3.350.000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;3.550.000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">2.680.000 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">&nbsp;2.450.000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 14.285714285714286%;" align="center">70 یورو <br></td></tr></tbody></table><br>خدمات تور اسکی بانسکو شامل ویزای بلغارستان ، بلیط هواپیمایی ایر فلوت ، 4 شب اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه ، راهنمای فارسی<br><br>مدارک لازم :<br><ul><li>1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید</li><li>گواهی اشتغال به کار</li><li>اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه از زمان خروج</li><li>کپی صفحه اول پاسپورت و ویراها ( شنگن - بلغارستان - رومانی - قبرس - آمریکا - کانادا ) در صورت داشتن</li><li>کپی شناسنامه صفحه اول و دوم <br></li><li>پذینت بانک برای 3 ماه اخیر</li><li>مشخصات مسافر ( شغل - سمت - زمینه فعالیت - نام شرکت - آدرس محل کار و منزل با ذکر شماره تماس )</li><li>مدت زمان اخذ ویزا 10 روز کاری می باشد</li><li>سپردن وثیقه الزامی می باشئ.</li></ul>توضیحات تور بلغارستان<br><br><ul><li>بیمه مسافرتی با سقف 30.000 یورو</li><li>قیمت نوزاد 500.000 تومان میباشد.</li><li>در صورت کنسل نمودن تور پس از ثبت نام هیچ گونه وجهی مستردد نمیشود.<br></li></ul> text/html 2016-06-14T07:52:49+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان پرواز قشم ایر تابستان 95 http://www.bulgaria7.ir/post/8 خدمات <a href="http://www.bulgaria7.ir" target="" title="تور بلغارستان تابستان 95">تور بلغارستان تابستان 95</a> شامل 7 شب اقامت در هتل با پذیرایی طبق برنامه هتل ، بلیط پرواز رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری <a href="http://www.bulgaria7.ir" target="" title="تور بلغارستان">وارنا</a> ، سیم کارت و راهنمای فارسی زبان ، روزهای پروازی یکشنبه ها و پنج شنبه ها<br><br><br><div align="center"><span> <img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-AJB5JZzMjEYh2qc7zelWF-VnJZVlUoYt-6VJlbP2V9hYQ2yvjw" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></div><p align="center"><font size="3"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></p><p align="center"><font size="3"><b><font color="#000099">* تخفیف ویژه تور بلغارستان برای تاریخ 2 مهر تماس بگیرید *</font></b></font></p><p align="center"><font size="3"><b><font color="#000099"></font></b></font><br data-mce-bogus="1"></p><br><div align="center"><table class="mceItemTable" style="width: 923px; height: 652px;" dir="rtl" data-mce-style="width: 923px; height: 652px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">سرویس</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">اتاق دوتخته</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک بدون تخت</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">رو به دریا</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر وعده غذا</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">&nbsp;HOLIDAY PARK</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">4 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.170.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.840.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.500.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.250.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">50.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">&nbsp;7euro</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">CENTRAL</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4 ستاره</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">2.420.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.320.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.660.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.350.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span>20euro</span><br></span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">70.000</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">PALMA</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">4 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.500.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">2.960.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.600.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.270.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span>15euro</span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">100.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">6euro</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">GOLDEN LINE</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4 ستاره</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.720.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.730.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.570.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.270.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span>15euro</span><br></span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">100.000</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">7euro&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">MAK</p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">4 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">HB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.730.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.460.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.660.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.380.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span>10euro</span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">70.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">GOLDEN YAVOR</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4 ستاره</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">HB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.740.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.920.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.650.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.320.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span>13euro</span><br></span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">100.000</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">ROYAL<br></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">4 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">ALL</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">2.960.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.640.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.550.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.400.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">70.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" width="83"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">DBL TREE BY HILTON</span><br></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4 ستاره</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.100.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.280.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.800.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.600.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">100.000</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">ARENA MAR<br></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">4 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">ALL</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">3.100.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">3.680.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.580.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.380.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">100.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">ELENA</span><br><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"></span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4 ستاره</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ULTRA UALL<br></span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.100.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.750.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.620.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.380.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">100.000</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">9euro<br></span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">KALIAKRA&nbsp; PALACE<br></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">4 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">UALL</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">3.580.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">4.550.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.700.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.450.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">100.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-image: url('#339a00'); background-color: #339a00;" data-mce-style="background-image: url('#339a00'); background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ADMIRAL<br></span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5 ستاره</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.100.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.890.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.800.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.650.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">300.000</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span>11euro</span><br></span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">INTERNATIONAL<br></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">5 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">BB</p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">3.390.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">4.650.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.900.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.650.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">120.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MARINA GRAND BEACH</span></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5 ستاره</span></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL (SV)</span></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.850.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.890.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.800.000</span></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.600.000</span></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">GRAND HOTEL VARNA<br></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center">5 ستاره</p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center">ULTRA ALL<br></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center">3.680.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">4.490.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.800.000</p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center">1.600.000</p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center">-</p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">300.000</p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">-</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">INTERNATIONAL</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td width="47"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">5 ستاره</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td width="63"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">ALL</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td width="82"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">4.100.000</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">5.360.000</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">2.200.000</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td width="81"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">1.900.000</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td width="62"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">-</span><br data-mce-bogus="1"></p></td><td valign="top" width="40"><p dir="RTL" align="center">300.000<br data-mce-bogus="1"></p></td><td valign="top" width="55"><p dir="RTL" align="center">-<br data-mce-bogus="1"></p></td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><font color="#CC0000" size="4"><span><b>مزیت سفر با قشم ایر</b></span></font></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>قیمت های ویژه</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>ایرباس مدرن و پهن پیکر A300-600</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">تنها پرواز مستقیم در روزهای پنج شنبه و یکشنبه<br></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">بهترین زمان پروازی 11 صبح</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">استفاده کامل از هتل در زمان ورود و خروج مسافر</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">هتل ها با ستاره واقعی و از تمام گروه بین المللی و گارانتی می باشد.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">هتل ها در بهترین مکان ساحل گلدن سنز می باشد .</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">اتوبوس VIP</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">تور رایگان : گشت شهری + نهار در هتل ٥ ستاره دولوکس اینترنشنال ، راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">برای مسافرینی که از خدماتALL&nbsp; در هتل اینترنشال استفاده می کنند یک برنامه&nbsp; رایگان در نظر گرفته شده است.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">بیمه مسافرتی تا سقف ٣٠.٠٠٠ یورو<br><span><br></span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><b>نکات مهم: شروع پروازها از 3 تیر ماه و قیمت ها به تومان می باشد. </b><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span><font color="#CC0000" size="4"><b>مدارک لازم :</b></font><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>اصل پاسپورت با ٦ ماه اعتبار کامل ، یک قطعه عکس تمام رخ ، رنگی زمینه سفید ٤*٣<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگ A٤&nbsp; جداگانه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A٤ <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی بانکی به مدت ٣ ماه <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت ریجکت شدن کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزای جهت اخذ ویزای بلغارستان<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی اشتغال به کار ، جواز کسب ، پروانه مطب با اساسنامه شرکت<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 5 میلیون تومان برای هر نفر</span></p><p dir="rtl" align="right"><span>آدرس کامل منزل و محل کار با شماره تماس<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span><font color="#CC0000" size="3"><b>نکات مهم :</b></font><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>مدت زمان لازم برای اخذ ویزا ١٠ روز کاری می باشد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>علاوه بر هزینه بیمه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین ، ٦٠.٠٠٠ تومان مازاد برای بیمه افراد ٥٥ سال به بالا اخذ می گردد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>نرخ کودک زیر ٢ سال ٥٠٠.٠٠٠ تومان می باشد.</span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، این دفتر هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت و 2 شب کنسلی هتل دریافت می گردد.&nbsp; <br></span></p><br><span><font color="#FF0000" size="4"><b>جهت رزرو تور بلغارستان با شماره 88356405 تماس حاصل فرمایید </b></font></span> text/html 2016-05-10T08:11:44+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان پرواز ماهان http://www.bulgaria7.ir/post/7 <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور بلغارستان</a>&nbsp; ویزا،بلیط رفت و برگشت ماهان ،٧ شب اقامت با صبحانه ،راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه حوادث مسافرتی ، گشت شهری، سیمکارت</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>تور بلغارستان - <a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور وارنا</a>&nbsp; - سرزمین ماسه های طلایی ( گلدن سندز )</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><b>کاملترین پکیج : 4 گشت متنوع + ناهار و شام</b><br></span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaHqXChpT6s6lwaBQyOkFfkzcVIRHenxnLhJla30Macll23sFL" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></p><p><a href="http://irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour" title="تور بلغارستان" data-mce-href="index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour"><span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><table class="mceItemTable" style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">سرویس</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">دوتخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">یک تخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک بدون تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر وعده غذا</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">DOUBEL TREE BY HILTON<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB/HB/ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.999.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.849.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.999.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.799.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">39.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">LILIA</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB/HB/ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.199.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.679.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.199.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.799.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">39.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ADMIRAL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB/HB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.299.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.129.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.239.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.799.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">39.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ATLAS</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">UALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.499.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.019.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.239.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.799.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ASTERA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">UALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.899.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.919.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.239.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.999.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MELIA GRAND HERMITAG <br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.599.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.639.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.239.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.999.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">MELIA GRAND HERMITAG LEVEL<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.399.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">6.429.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.239.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.999.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr></tbody></table><br><br><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>نکات مهم: شروع پروازها از 27 خرداد ماه و قیمت ها به تومان می باشد. <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>مدارک لازم :<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>اصل پاسپورت با ٦ ماه اعتبار کامل ، یم قطعه عکس تمام رخ ، رنگی سزمینه سفید ٤*٣<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگ A٤&nbsp; جداگانه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A٤ <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی بانکی به مدت 6 ماه&nbsp; با مانده 10 میلیون تومان<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت ریجکت شدن کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزای جهت اخذ ویزای بلغارستان<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی اشتغال به کار ، جواز کسب ، پروانه مطب با اساسنامه شرکت با ترجمه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ٢ میلیون تومان برای هر نفر<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>نکات مهم :<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>مدت زمان لازم برای اخذ ویزا ١٠ روز کاری می باشد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>علاوه بر هزینه بیمه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین ، ٦٠.٠٠٠ تومان مازاد برای بیمه افراد ٥٥ سال به بالا اخذ می گردد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>نرخ کودک زیر ٢ سال ٥٠٠.٠٠٠ تومان می باشد.<br></span></p><span>در صورت درخواست بلیط بیزنس کلاس مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان به مبلغ تور اضافه می گردد.</span><br><br> text/html 2016-04-26T19:22:43+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان تابستان 95 http://www.bulgaria7.ir/post/6 <div align="justify"><a href="http://www.bulgaria7.ir" target="" title="تور بلغارستان">تور بلغارستان</a> - شهر وارنا بلغارستان هرساله در ایام تابستان پذیرای عده زیادی از مسافران جهت استفاده از جاذبه های گردشگری و گلدن سندز یا همان شهر ماسه های طلایی می باشد . مسیر سبز مانند هرسال اقدام به برگزاری تور بلغارستان با خدمات و بهترین امکانات در خدمت شما عزیزان میباشد .<br><br>خدمات تور بلغارستان شامل 7 شب اقامت در هتل با پذیرایی طبق برنامه هتل ، بلیط پرواز رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری <a href="http://www.bulgaria7.ir" target="" title="تور بلغارستان">وارنا</a> ، سیم کارت و راهنمای فارسی زبان ، روزهای پروازی یکشنبه ها و پنج شنبه ها<br><br><br><div align="center"><span> <img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-AJB5JZzMjEYh2qc7zelWF-VnJZVlUoYt-6VJlbP2V9hYQ2yvjw" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></div><p align="center"><font size="4"><b><a href="http://irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour" title="تور بلغارستان" data-mce-href="index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour"><span></span></a>ویژه 3 تیر ماه</b></font><br data-mce-bogus="1"></p><table class="mceItemTable" style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">سرویس</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">دوتخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">یک تخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک بدون تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر وعده غذا</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">HOLIDAY PARK<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.895.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.200.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.500.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.250.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">7 یورو<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">CENTRAL</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.250.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.670.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.660.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.450.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">- یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">PALMA<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.260.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.540.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.600.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.270.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">6 یورو<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">GOLDEN LINE</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF">2.450.000</font></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF">3.150.000</font><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF">1.570.000</font></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF">1.270.000</font></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">7 یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">MAK<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">HB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.460.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.999.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.660.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.380.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF">GOLDEN YAVOR</font><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">HB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.540.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.874.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.650.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.320.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">- یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ZDRAVETS<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.630.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.180.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.670.00<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.460.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">- یورو<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ARENA MAR</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.790.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.240.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.580.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.280.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ROYAL<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.800.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.360.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.550.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.400.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ADMIRAL</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.870.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.520.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.800.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.650.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">9 یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ELENA<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.890.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.450.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.620.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.380.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">- یورو<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF">INTERNATIONAL</font><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.999.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.699.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.900.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.650.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">11 یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">KALIAKRA PALACE<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">UALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.340.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.152.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.700.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.450.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">- یورو<br></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br></p><br><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><font color="#CC0000" size="4"><span><b>مزیت سفر با قشم ایر</b></span></font></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>قیمت های ویژه</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>ایرباس مدرن و پهن پیکر A300-600</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">تنها پرواز مستقیم در روزهای پنج شنبه و یکشنبه<br></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">بهترین زمان پروازی 11 صبح</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">استفاده کامل از هتل در زمان ورود و خروج مسافر</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">هتل ها با ستاره واقعی و از تمام گروه بین المللی و گارانتی می باشد.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">هتل ها در بهترین مکان ساحل گلدن سنز می باشد .</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">اتوبوس VIP</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">تور رایگان : گشت شهری + نهار در هتل ٥ ستاره دولوکس اینترنشنال ، راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">برای مسافرینی که از خدماتALL&nbsp; در هتل اینترنشال استفاده می کنند یک برنامه&nbsp; رایگان در نظر گرفته شده است.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">بیمه مسافرتی تا سقف ٣٠.٠٠٠ یورو<br><span><br></span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><b>نکات مهم: شروع پروازها از 3 تیر ماه و قیمت ها به تومان می باشد. </b><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span><font color="#CC0000" size="4"><b>مدارک لازم :</b></font><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>اصل پاسپورت با ٦ ماه اعتبار کامل ، یک قطعه عکس تمام رخ ، رنگی زمینه سفید ٤*٣<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگ A٤&nbsp; جداگانه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A٤ <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی بانکی به مدت ٣ ماه <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت ریجکت شدن کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزای جهت اخذ ویزای بلغارستان<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی اشتغال به کار ، جواز کسب ، پروانه مطب با اساسنامه شرکت<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 5 میلیون تومان برای هر نفر</span></p><p dir="rtl" align="right"><span>آدرس کامل منزل و محل کار با شماره تماس<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span><font color="#CC0000" size="3"><b>نکات مهم :</b></font><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>مدت زمان لازم برای اخذ ویزا ١٠ روز کاری می باشد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>علاوه بر هزینه بیمه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین ، ٦٠.٠٠٠ تومان مازاد برای بیمه افراد ٥٥ سال به بالا اخذ می گردد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>نرخ کودک زیر ٢ سال ٥٠٠.٠٠٠ تومان می باشد.</span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، این دفتر هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت و 2 شب کنسلی هتل دریافت می گردد.&nbsp; <br></span></p><br><span><font color="#FF0000" size="4"><b>جهت رزرو تور بلغارستان با شماره ٨٨٩٩٣٠١٢ تماس حاصل فرمایید </b></font></span><br></div> text/html 2016-01-05T12:01:06+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان صربستان نوروز 95 http://www.bulgaria7.ir/post/5 خدمات تور بلغارستان صربستان شامل ویزا ، بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر ، ترانسفر فرودگاهی ، 1 گشت شهری + خرید در هر کشور ، بلیط داخلی ، بیمه راهنما ، 1 سیم کارت برای هذ اتاق<br><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;background-color:#33CC00;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;نام هتل </font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">وعده غذا </font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">اتاق دو تخته </font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">اتاق یک تخته </font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">کودک 6 تا 12 سال </font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">کودک 2 تا 5 سال </font><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">Belgrade : Crown Plaza </font><br><font color="#FFFFFF">Borovets : Rila</font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;BB<br>HB<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;4.780.000</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">5.350.000 </font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">3.800.000 </font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">3.400.000 </font><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;Belgrade : hyat regency</font><br><font color="#FFFFFF">Borovets : rila</font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;BB</font><br><font color="#FFFFFF">HB</font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;5.250.000</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;5.980.000</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;3.800.000</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font color="#FFFFFF">3.400.000 </font><br></td></tr></tbody></table><br><br>مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار ، 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ 4*3 زمینه سفید ، مشخصات فردی ، کپی شناسنامه صفحات اول و دوم ، گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی ، گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی<br><br>نکات مهم :<br>تمام قیمتها به تومان میباشد.<br>به علت چارتر بودن پرواز و هتل امکان تغییر تاریخ وجود ندارد و در صورت NO SHOW شدن پرواز کل مبلغ غیر قابل استرداد میباشد.<br>در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری مسیرسبز هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت + هتل + بلیط عینا دریافت می گردد.<br>مبلغ کودک زیر 2 سال 600.000 تومان می باشد.<br>علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 55 سال 60.000 تومان مازاد دریافت می گردد.<br>مهم : تور صربستان + بلغارستان نیاز به ضمانت دارد . <br> text/html 2015-05-27T07:23:43+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان http://www.bulgaria7.ir/post/3 <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور بلغارستان</a>&nbsp; ویزا،بلیط قشم ایر ،7 شب اقامت با صبحانه ،راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه حوادث مسافرتی ، گشت شهری، سیمکارت</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>تور بلغارستان - <a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور وارنا</a>&nbsp; - <a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">سرزمین ماسه های طلایی</a> ( گلدن سندز ) بهترین ساعت پروازی ، 10 صبح هر پنج شنبه<br></span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-AJB5JZzMjEYh2qc7zelWF-VnJZVlUoYt-6VJlbP2V9hYQ2yvjw" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></span></p><p><a href="http://irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour" title="تور بلغارستان" data-mce-href="index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour"><span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><table class="mceItemTable" style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">سرویس</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">دوتخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">یک تخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک بدون تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر وعده غذا</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">HOLIDAY PARK<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.895.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.200.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.500.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.250.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">7 یورو<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">PALMA</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.150.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.380.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.640.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.350.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">7 یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ARENA<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.690.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.135.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.680.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.400.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ROYAL</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.750.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.320.000</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.680.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.400.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">MARINA GRAND BEACH<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.190.000<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.750.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.900.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.700.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">RIVIER BEACH<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.830.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.400.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.900.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.750.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">13 یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">INTERNATIONAL<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.920.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.600.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.900.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.750.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">9 یورو<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">INTERNATIONAL</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.490.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.200.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.200.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.050.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">RIVIERA BEACH رو به دریا<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.550.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.050.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.200.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.050.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">GOLDEN LINE</span><br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.350.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.150.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.570.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.270.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">7 یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">HELIOS SPA<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.560.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.280.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.570.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.250.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">6 یورو<br></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">DOUBLE TREE BY HILTON<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.680.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.400.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.650.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.550.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">8 یورو</span><br></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ADMIRAL<br></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.999.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.750.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.900.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.750.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">9 یورو<br></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><font color="#CC0000" size="4"><span><b>مزیت سفر با قشم ایر</b></span></font></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>قیمت های ویژه</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>ایرباس مدرن و پهن پیکر A320</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">تنها پرواز مستقیم در روزهای پنج شنبه</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">بهترین زمان پروازی 10 صبح</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">استفاده کامل از هتل در زمان ورود و خروج مسافر</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">هتل ها با ستاره واقعی و از تمام گروه بین المللی و گارانتی می باشد.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">هتل ها در بهترین مکان ساحل گلدن سنز می باشد .</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">اتوبوس VIP</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">تور رایگان : گشت شهری + نهار در هتل 5 ستاره دولوکس اینترنشنال ، راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">برای مسافرینی که از خدماتALL&nbsp; در هتل اینترنشال استفاده می کنند یک SHOW PROGRAM&nbsp; رایگان در نظر گرفته شده است.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">هواپیما دارای بیزنس کلاس و خدمات VIP می باشد.بیمه تا سقف 30.000 یورو<br><span><br></span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><b>نکات مهم: شروع پروازها از 4 تیر ماه و قیمت ها به تومان می باشد. </b><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span><font color="#CC0000" size="4"><b>مدارک لازم :</b></font><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار کامل ، یم قطعه عکس تمام رخ ، رنگی سزمینه سفید 4*3<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگ A4&nbsp; جداگانه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی بانکی به مدت 3 ماه <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت ریجکت شدن کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزای جهت اخذ ویزای بلغارستان<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی اشتغال به کار ، جواز کسب ، پروانه مطب با اساسنامه شرکت با ترجمه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span><font color="#CC0000" size="3"><b>نکات مهم :</b></font><br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>مدت زمان لازم برای اخذ ویزا 10 روز کاری می باشد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>علاوه بر هزینه بیمه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین ، 60.000 تومان مازاد برای بیمه افراد 55 سال به بالا اخذ می گردد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت درخواست بلیط بیزنس کلاس مبلغ 500.000 تومان به مبلغ تور اضافه می گردد.</span></p><p dir="rtl" align="right"><span><font color="#FF0000" size="4"><b>جهت رزرو تور بلغارستان با شماره 88993012 تماس حاصل فرمایید </b></font><br></span></p> text/html 2015-05-26T09:06:48+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان پرواز ماهان http://www.bulgaria7.ir/post/2 <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span><a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور بلغارستان</a>&nbsp; ویزا،بلیط رفت و برگشت ماهان ،7 شب اقامت با صبحانه ،راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه حوادث مسافرتی ، گشت شهری، سیمکارت</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>تور بلغارستان - <a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور وارنا</a>&nbsp; - سرزمین ماسه های طلایی ( گلدن سندز )</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="center"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaHqXChpT6s6lwaBQyOkFfkzcVIRHenxnLhJla30Macll23sFL" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></p><p><a href="http://irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour" title="تور بلغارستان" data-mce-href="index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour"><span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><table class="mceItemTable" style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">سرویس</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">دوتخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">یک تخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک بدون تخت</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر وعده غذا</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BONITA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*3</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB/HB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.270.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.480.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.520.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.350.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">30.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">PALM BEACH</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB/HB/ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.540.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.000.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.550.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.375.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">30.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">LUNA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB/HB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.480.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.990.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.580.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.415.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">20.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">HELIOS</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB/HB/ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.540.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.850.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.600.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.465.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">20.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">LILIA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB/HB/ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.600.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.020.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.680.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.535.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">30.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">DOUBLE TREE BY HILTOM</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB/HB/ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.700.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.340.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.700.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.565.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">50.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ELENA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">HB/UALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.900.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.850.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.730.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.600.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">40.000</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ROYAL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.870.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.430.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.800.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.620.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">HAVANA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.880.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.460.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.820.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.650.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ADMIRAL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BB/HB</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.960.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.660.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.870.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.700.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">35.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ATLAS</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">UALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.930.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.370.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.900.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.720.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">PARK HOTEL GOLDEN BEACH</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.990.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.580.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.940.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.760.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">20.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">MIMOZA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.100.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.370.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.970.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.780.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ASTERA</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">UALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.380.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.330.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.020.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.820.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">AZALIA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ALL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.430.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.600.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.060.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.870.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MARINA GRAND BEACH</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.500.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.170.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.100.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.920.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">MELIA GRAND HERMITAGE</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.000.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.920.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.160.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">1.960.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MELIA GRAND HERMITAGE</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.700.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.630.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.860.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.680.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">MELIA GRAND HERMITAGE LEVEL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">BB</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.860.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">6.030.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.200.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.020.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MELIA GRAND HERMITAGE LEVEL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.570.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6.740.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.900.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.720.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span>نکات مهم: شروع پروازها از 4 تیر ماه و قیمت ها به تومان می باشد. <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>مدارک لازم :<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار کامل ، یم قطعه عکس تمام رخ ، رنگی سزمینه سفید 4*3<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگ A4&nbsp; جداگانه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی بانکی به مدت 3 ماه <br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت ریجکت شدن کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزای جهت اخذ ویزای بلغارستان<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>گواهی اشتغال به کار ، جواز کسب ، پروانه مطب با اساسنامه شرکت با ترجمه<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>نکات مهم :<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>مدت زمان لازم برای اخذ ویزا 10 روز کاری می باشد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>علاوه بر هزینه بیمه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین ، 60.000 تومان مازاد برای بیمه افراد 55 سال به بالا اخذ می گردد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.<br></span></p><p dir="rtl" align="right"><span>در صورت درخواست بلیط بیزنس کلاس مبلغ 1.000.000 تومان به مبلغ تور اضافه می گردد.<br></span></p> text/html 2015-05-11T11:12:51+01:00 www.bulgaria7.ir تور تور بلغارستان تابستان 94 http://www.bulgaria7.ir/post/1 <p style="text-align: justify;"><span><a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان">تور بلغارستان</a> ویزا،بلیط رفت و برگشت،7 شب اقامت با صبحانه ،راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه حوادث مسافرتی ، گشت شهری، سیمکارت</span></p> <p><a href="http://irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/europe-tour/bulgaria-tour" title="تور بلغارستان"><span></span></a><a href="http://bulgaria7.mihanblog.com" target="" title="تور بلغارستان"></a><a href="http://www.bulgaria7.ir" target="_blank" title="تور بلغارستان"><img src="http://irsafar.ir/images/varna.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>نکات مهم: شروع پروازها از26 خردادماه و قیمت ها به یورو(نرخ روز) و تومان می باشد. <br></span></p> <p dir="rtl" align="right"><span>1- بلیط وهتل چارتر و غیر قابل استرداد است .&nbsp;</span><br><span>2- چک ضمانت بازگشت از شخص ثالث به مبلغ 20.000.000 ریال بر هر نفر الزامی است.&nbsp;</span><br><span>3- بیمه اکسا برای مسافرین بالای55 سال اجباری است و 45.000 تومان مازاد بر مبلغ تور دریافت می گردد .&nbsp;</span><br><span>4- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.&nbsp;</span><br><span>5- مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت ممنوعیت خروج ازکشور بعهده آژانس درخواست کننده میباشد&nbsp;</span><br><span>هر هفته۲پرواز :پنجشنبه وجمعه&nbsp;</span><br><span>مدارک مورد نیازجهت اخذ ویزای بلغارستان:اصل گذرنامه با 6ماه اعتبار ،1 قطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ ،کپی شناسنامه صفحات1 و 2،مشخصات فردی،گواهی اشتغال به کار،زمان لازم جهت اخذ ویزا 10 روز کاری می باشد،50 % مبلغ کل قرارداد</span><br><br><span>CHECK IN ساعت 14.00 و CHECK OUT ساعت 12.00 ظهر می باشد</span></p> <p dir="rtl" align="right"><span>در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، آژانس هیچگونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت عینا دریافت می گردد.</span></p>